ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมรับฟังนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน

ที่ :
ศธ 04258/5899
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
14 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ถึง :
ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
ขอเชิญประชุมรับฟังนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน
การปฏิบัติ :
นโยบายและแผน
หมายเหตุ :
ดวงดาว
เอกสาร :

ใส่ความเห็น