ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายวิชาการและทัศนศึกษานอกสถานที่

ที่ :
ศธ 04258/6612
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
20 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนทร์ ศรีสะเกษ
เรื่อง :
ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายวิชาการและทัศนศึกษานอกสถานที่
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายเหตุ :
นายธรรมรัฐ บุญหนุน
เอกสาร :

ใส่ความเห็น