ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย

ศธ 04258/3947ปกติ2019-08-08ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน