ขอความร่วมมือในการจัด “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562” (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)

ศธ 04258/ว 3935ปกติ2019-08-07ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กลุ่มอำนวยการ)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดขอความร่วมมือในการจัด “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562” (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน