กิจกรรมแปรรูปอาหาร ม.ต้น

กิจกรรมแปรรูปอาหาร ม.ต้น ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

นักเรียน

  1. เด็กหญิงรริสรา พรมกอง ม.2/2
  2. เด็กหญิงกวินทิพย์ พันธ์สำโรง ม.2/3
  3. เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองสิทธิ์ ม.2/3
ครูที่ปรึกษา
  1. นางเกศรา จันทร์ แสง
  2. นางสาวฐิติพร มีเดช

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน