การแข่งขันเกม ROV ชิงแชมป์ SWSK Championship ปีการศึกษา 2560

จัดการแข่งขันโดยทีมงาน ม.6 ณ ห้องดอยตุง วัเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

—————————

ผลการแข่งขัน ::::::::

ชนะเลิศ ทีม BukHumBen (BHB)::::::::

 1. นายนันทชา สมนึก
 2. นายศุภกร นุติประพันธ์
 3. นายกฤษดา หยั่งบุญ
 4. นายณัฐพัชร์ สุวรรณศรี
 5. นายณัฐพนธ์ กุลไธสง

::::::::รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม อุฟวยฟ่วยฟวย อุฟวยฟ่วยฟวย อุติโมวิมโอซาด::::::::

 1. นายปัณณวิชญ์ บุษา
 2. นายกฤตภัค ธรรมนูญ
 3. นายวราสุธ ราโชติ
 4. นายภานุกฤษฎิ์ ตลับทอง
 5. นายคุปต์ สมพงษ์

::::::::รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม The D.U.C.K. (Dacw Ultimate Chic Ken’s)::::::::

 1. นายบุณยวัชร ระงับภัย
 2. นายพฤฒิพงษ์ สุตะพันธ์
 3. นายวชิรวิชย์ บัวทอง
 4. นายยุทธศาสตร์ บุญชิต
 5. นายทินภัทร บุษบา

—————————

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 1. นายปกรณ์ มูลลิสาร
 2. นายศิริวัฒน์ ศิริวุฒิ
 3. นายธนาธิป จอมเกาะ
 4. นายปัณณวิชญ์ บุษบา
 5. นายกฤตภัค ธรรมนุญ
 6. นายวีรวัฒน์ พรรณาภพ
 7. นายสุทธินันท์ แดงบุญเรือง

ภาพกิจกรรม  https://www.facebook.com/pg/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet/photos/?tab=album&album_id=1450304385060137

[srizonfbalbum id=34]

 

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน