การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม

ประกาศโรงเรียนศูนย์กีฬาในร่ม

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาในร่ม

 

ขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน