การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคา-38-ล้าน-ปรับใหม่-180262-2
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์-ศรีสะเกษแก้ไข18022562
ร่างขอบเขตปรับใหม่18022562

ใส่ความเห็น