การคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562

ศธ 04258/ว 4097ปกติ2019-08-15ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กลุ่มอำนวยการ)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดการคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน