สืบสานงานศิลป์เพลงพิณพื้นบ้าน

<strong>“สืบสานงานศิลป์เพลงพิณพื้น…