ประวัติโรงเรียน

swsklogopng
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติ และน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ จึงได้มีการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539 ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” และตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ โดยมีโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้งสิ้น 12 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้แก่* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
* โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ความเป็นมา

นายพิชัย มุขสมบัติ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น ได้จัดตั้งและหาสถานที่ โดยมอบหมายให้นายสุธี ชินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษขณะนั้น เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสภาตำบลโพธิ์ นำโดย นายสมบูรณ์ วรรณทวี กำนันตำบลโพธิ์ นายอนันต์ เหล่าแค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ชาวบ้านโนนกอง บ้านโนนจานและทุกหมู่บ้านในตำบลโพธิ์ ตลอดจนนายสุรพล ชาลีกุลศึกษาธิการอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายจรัญ วิมาลา นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายชนก ศรีวงษ์รัตน์ ป่าไม้อำเภอเมืองศรีสะเกษและนายจิโรจน์ โชติพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น จนได้รับอนุมัติและประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

swsklogopng

ตราสัญลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชานุญาต

ให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว. อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักร
รองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลือง
มีชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร

อักษรย่อ

สว.ศก.

สว. ย่อมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สังวาลย์”
ศก. ชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน “ศรีสะเกษ”

คำขวัญ

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

คติพจน์

นิมิต สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

สีประจำโรงเรียน

แดง – น้ำเงิน
แดง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
น้ำเงิน หมายถึง สีแห่งองค์พระมหากษัตริย์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่แดง (Monkey Flower Tree)

ประดู่แดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllocarpus septententrioalls Donn.Smith.
วงศ์ : Caesalpininaceae
ชื่อสามัญ : Monkey Flower Tree
ลักษณะทั่วไป

ต้น : เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ที่มีเรือนยอดแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้าง
ใบ : ใบเป็นรูปมนรี จะออกเป็นคู่ ๆ สลับกันตามลำดับลักษณะของใบปลายแหลม
โคนใบมนขอบใบเรียบ มีสีเขียว
ดอก : ออกเป็นช่อ ตรงส่วนยอดของลำต้น ดอกจะบานไปพร้อมกัน จะทยอยกันบาน จะแดงสดสะพรั่งทั้งต้น เกสรยาวยื่นออกมากลางดอก ดอกมีกลิ่นหอมระรวยจะปริดอกราว ๆ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน มีนาคม แต่ดอกจะอยู่ไม่ทนนัก
การขยายพันธุ์ : เป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดจ้า แต่ต้องการน้ำน้อยและความชื้นน้อยปลูกในดินที่ร่วนซุย และระบายน้ำได้ดีขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด
อื่น ๆ : ถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศกัวเตมาลา ในอเมริกากลาง

ใส่ความเห็น