กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่ (๑๒ สิงหา มหาราชินี) วันแม่แห่งชาติปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่ (๑๒  สิงหา  มหาราชินี) วันแม่แห่งชาติปีการศึกษา  ๒๕๖๐
ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ ที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

———————————————–

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด : Click here.