พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560


 

Download : https://www.facebook.com/pg/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet/photos/?tab=album&album_id=1356184214472155