กำหนดการประชุมผู้ปกครอง 14 พ.ค. 2560

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง 14 พ.ค. 2560
** ผู้ปกครอง ม.2,3,5,6 ต้องเข้าร่วมประชุมทุกคน **