เดือน: มิถุนายน 2016

กิจกรรมว่ายน้ำ

โรงเรียนจัดกิจกรรมว่ายน้ำให้แก่นักเรียนช…