เดือน: พฤศจิกายน 2014

ประกาศสอบราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารโรงอาหาร

ประกาศสอบราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารโรง…

โครงการพัฒนาครูตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนร่วมกับ สมพ.28 จัดการประชุมสัมมา…

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ : ศิลปะศึกษาและนาฏศิลป์

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเ…

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ : วิทยาศาสตร์

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ : วิทยาศาส…

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ : สังคมศึก…

Halloween 2014

Halloween 2014 English program จัดงานฮาโ…

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ : การงานอา…

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ : ภาษาไทย

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ …