หมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานนักเรียน

ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง…

นางสาวพรภวิษา โสพล

นางสาวพรภวิษา โสพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิ…

นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3 เข้ารับรางวัลผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย ม.4/3 เข้ารับรางวั…

กิจกรรมแปรรูปอาหาร

กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น…

การแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน-นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2556

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเฉลิ…

รางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ ระดับชาติโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน…

ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคุณธรรม ม.ต้น

ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคุณธรรม ม.ต้…

หนังสั้น “คำพ่อสอน

หนังสั้น “คำพ่อสอน” การแข่งขันทักษะทางวิ…