หมวดหมู่: กิจกรรม สวศก

วันศรีนครินทร์

สมเด็จย่า หรือ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราช…

กิจกรรมว่ายน้ำ

โรงเรียนจัดกิจกรรมว่ายน้ำให้แก่นักเรียนช…

วันมหาธีรราชเจ้า

วันมหาธีรราชเจ้า เป็นวันที่ถือเอาจากวันส…

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

นายวงศกร เชื้อนิล ม.6/4 รับการประเมินนัก…

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอก ดนตรีศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรับสมัครพนักงานร…

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT

  โรงเรียนร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดการอบรมเ…