หมวดหมู่: กิจกรรม สวศก

ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง…

วันศรีนครินทร์

สมเด็จย่า หรือ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราช…

กิจกรรมว่ายน้ำ

โรงเรียนจัดกิจกรรมว่ายน้ำให้แก่นักเรียนช…

วันมหาธีรราชเจ้า

วันมหาธีรราชเจ้า เป็นวันที่ถือเอาจากวันส…

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

นายวงศกร เชื้อนิล ม.6/4 รับการประเมินนัก…