หมวดหมู่: รางวัลระดับชาติ/ภาค/จังหวัด

ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง…

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

นายวงศกร เชื้อนิล ม.6/4 รับการประเมินนัก…

นางสาวพรภวิษา โสพล

นางสาวพรภวิษา โสพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิ…

นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3 เข้ารับรางวัลผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย ม.4/3 เข้ารับรางวั…

กิจกรรมแปรรูปอาหาร

กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น…

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั…

การแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน-นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2556

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเฉลิ…