หมวดหมู่: สุขศึกษาและพละศึกษา

กิจกรรมว่ายน้ำ

โรงเรียนจัดกิจกรรมว่ายน้ำให้แก่นักเรียนช…

กีฬาสี ปี 2556

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน…

การแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน-นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2556

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเฉลิ…

ประมวลภาพกีฬาสี 2555

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน…