ผู้เขียน: admin

ประกาศ ปปช 07 กับขอบข่ายงาน(tor) จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี

ประกาศ ปปช 07 กับขอบข่ายงาน(tor) จัดซื้อ…

การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและเอกสารต่างๆ ในการประกวดราคาซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและเอกสารต่างๆ ใ…

ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง…

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ในช่วงเดือนตุลาคม 2560

  เนื่องในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็น…