ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง…

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี ๒๕๖๐

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี ๒๕๖๐ โรงเ…