ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ…

กำหนดการเข้าค่ายนักเรียนใหม่และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการเข้าค่ายนักเรียนใหม่และเปิดภาคเร…

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเ…

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการสอบราคาจ้างปรั…

เปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อประปาอาคารเรียน,อาคารบ้านพักครู,อาคารหอพักนักเรียน งบประมาณปี พ.ศ. 2560

เปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อป…