มอบเกียรติบัตรนักกีฬายูโด

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬายูโด ที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนภาค ร่วมแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ผลปรากฎว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รุ่น และรองชนะเลิศ 1 รุ่น ภาพโดย ครูสุคนธ์ สุขศรี ดูแลการผลิต คุณครูฎายิน ลีลา

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.548258098598108.1073741889.110518225705433&type=1

กิจกรรมแปรรูปอาหาร

กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช”
จัดทำโดย…..
1. เด็กชายชวนันท์ อินทร์ดา ม.3/1
2. เด็กชายสรรพวิท สุจริต ม.3/2
3. เด็กหญิงวศินี นิยม ม.3/2
ครูที่ปรึกษา…..
1. นางลัดดาวัลย์ ชูแก้ว
2. นางสาวฐิติพร มีเดช

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552656158158302.1073741892.110518225705433&type=1

นางเยาวรักษ์ ยลโสภณ

unnamed

นางเยาวรักษ์  ยลโสภณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
หัวข้อวิจัย               รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

SNAG-0009

พิธีมอบทุนการศึกษา โดย สก.สค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายสุริชัย คำศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สก.สค.ศรีสะเกษ เป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวนวรัตน์ ภูมิภักดิ์ ซึ่งเป็นทุนต่องเนื่องให้ตั้งแต่ ม.4-ม.6 ::: ภาพโดย ครูสุคนธ์ สุขศรี

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.537599392997312.1073741883.110518225705433&type=3

หลานย่าล่าความกตัญญู

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 56 โดยนักพูดระดับประเทศ คุณเบสก์ อรพิม เป็นการปลูกฝังความกตัญญูให้กับหลานย่าทุกคนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาพโดย ครูสุคนธ์ สุขศรี  ดูแลโดย คุณครูฎายิน ลีลา

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.537604252996826.1073741884.110518225705433&type=3

โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนได้มีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ครูผู้สอน ณ ห้องดอยตุง โดยบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.541233412633910.1073741885.110518225705433&type=1