CHRISTMAS DAY 2013

CHRISTMAS DAY 2013 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 2556 ขึ้น ณ อาคารศรีนครินทร์ มีการจับสลากมอบของวัญให้แก่นักเรียน และมีการแสดงตลอดงาน

ถ่ายภาพ..

1. นายชลิต นิ่มแสง ม.4/1
2. นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.4/3 .

ขมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562248687199049.1073741903.110518225705433&type=1

กีฬาสี ปี 2556

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2556

เชิญชมภาพบรรยากาศกีฬาภายใน
- ภาพจาก facebook ของโรงเรียน (ขบวนพาเหรด)
- ภาพจาก facebook ของโรงเรียน (ภาพการแข่งกีฬา)
- เก็บตกมาแล้วจ้า ^^ i-new
ภาพจากครูพิศมัย
ภาพจากครู Teresa

ถ่ายภาพ……
ครูฎายิน ลีลา
นางสาวพิชญ์ชา อินลี ศิษย์เก่ารุ่น 9
นางสาวนวรัตน์ ภูมิภักดิ์ ม.4/3
นางสาวกุลนันท์ สายบัวบาน ม.4/3
นางสาวทิติยาภรณ ลัทธิรมณ์ ม.4/3
นางสาวพนมรัตน์ ประกอบสุข ม.4/3
.

รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเปิดมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา ณ วัดศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ถ่ายภาพ………
1. นายชลิต นิ่มแสง ม.4/1
2. นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.4/3
3. นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559607537463164.1073741898.110518225705433&type=1

 

 

พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล

พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานตาลคู่
ถ่ายภาพ-วิดีทัศน์ :
นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3
นายวงศกร เชื้อนิล ม.4/4
นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.4/3
นายชลิต นิ่มแสง ม.4/1
นางสาวนวรัตน์ ภูมิภักดิ์ ม.4/3
นางสาวกุลนันท์ สายบัวบาน ม.4/3
นางสาวทิติยาภรณ ลัทธิรมณ์ ม.4/3
นางสาวพนมรัตน์ ประกอบสุข ม.4/3
นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์ ม.4/1
ครูสุคนธ์ สุขศรี

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551849968238921.1073741891.110518225705433&type=1

คณะอาจารย์จาก Philippines normal university เยี่ยมชมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2556 คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัย philippines normal university เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ก่อนลงนามความร่วมมือส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ เป็นอีกก้าวของเรา ชาว สว.ศก. ภาพโดย ครูสุคนธ์ สุขศรี ดูแลการผลิตโดย คุณครูฎายิน ลีลา

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.547247975365787.1073741887.110518225705433&type=1

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โดย งานพยาบาล ฝ่ายกิจการหอพัก ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2556 ภาพโดย ครูสุคนธ์ สุขศรี ดูแลการผลิตโดย คุณครูฎายิน ลีลา

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.547251622032089.1073741888.110518225705433&type=1