เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับทีมละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  ระดับชาติ  ณ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

สมาชิกทีม SWSK SKIT
1. นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครูผู้ฝึกซ้อม
2. Miss Chelsea Lund ครูผู้ฝึกซ้อม
3. นางสาวนิตยา สุวะไกร ม.4/4
4. นางสาวณิชารีย์ สุพล ม.4/4
5. นางสาวพลอยชมพู ศรีภา ม.4/4
6. นายชิฏติพงศ์ ลาสุนนท์ ม.5/4
7. นายตันติกร จงสำราญ ม.5/4
ชมภาพ : ชุดที่ 1 โคยครูดวงสมร กาบมาลี ครูสุรศักดิ์ บุญมางาม
ชมภาพ : ชุดที่ 2 โดย นางสาวนฤมล สุภาพ ม.6/4