CHRISTMAS DAY 2013

CHRISTMAS DAY 2013 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 2556 ขึ้น ณ อาคารศรีนครินทร์ มีการจับสลากมอบของวัญให้แก่นักเรียน และมีการแสดงตลอดงาน

ถ่ายภาพ..

1. นายชลิต นิ่มแสง ม.4/1
2. นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.4/3 .

ขมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562248687199049.1073741903.110518225705433&type=1