กีฬาสี ปี 2556

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2556

เชิญชมภาพบรรยากาศกีฬาภายใน
- ภาพจาก facebook ของโรงเรียน (ขบวนพาเหรด)
- ภาพจาก facebook ของโรงเรียน (ภาพการแข่งกีฬา)
- เก็บตกมาแล้วจ้า ^^ i-new
ภาพจากครูพิศมัย
ภาพจากครู Teresa

ถ่ายภาพ……
ครูฎายิน ลีลา
นางสาวพิชญ์ชา อินลี ศิษย์เก่ารุ่น 9
นางสาวนวรัตน์ ภูมิภักดิ์ ม.4/3
นางสาวกุลนันท์ สายบัวบาน ม.4/3
นางสาวทิติยาภรณ ลัทธิรมณ์ ม.4/3
นางสาวพนมรัตน์ ประกอบสุข ม.4/3
.