รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเปิดมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา ณ วัดศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ถ่ายภาพ………
1. นายชลิต นิ่มแสง ม.4/1
2. นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.4/3
3. นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559607537463164.1073741898.110518225705433&type=1