ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โดย งานพยาบาล ฝ่ายกิจการหอพัก ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2556 ภาพโดย ครูสุคนธ์ สุขศรี ดูแลการผลิตโดย คุณครูฎายิน ลีลา

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.547251622032089.1073741888.110518225705433&type=1