ประมวลภาพกีฬาสี 2555

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2556 โดยมีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีแสด สีเขียว และสีม่วง มีขบวนพาเหรดและทำพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ โดยมีนายสุข มีกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

ถ่ายภาพ
ครูฎายิน ลีลา
ครูสุคนธ์ สุขศรี
นางสาวฑิติยาภรณ์ เพราะทอง ม.6/1
นายศนิศิขรินทร์ ประหารภาพ ม.6/2
นางสาวพิชญ์ชา อินลี ศิษย์เก่ารุ่น 8

ชมภาพการแข่งขัน
ภาพชุดที่ 1 พิธีเปิดและขบวนพาเหรด
ภาพชุดที่ 2 สาวงาม
ภาพชุดที่ 3 ฟุตซอล บางเก็ตบอล วอลเลย์บอล
ภาพชุดที่ 4 ฟุตบอลหญิง
ภาพชุดที่ 5 รวมภาพก่อนการแข่งขัน
ภาพชุดที่ 6 ขบวนพาเหรดจากครูสุคนธ์