Monthly Archives: ธันวาคม 2013

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

************************************************** ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ ************************************************** คณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

CHRISTMAS DAY 2013

CHRISTMAS DAY 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 2556 ขึ้น ณ อาคารศรีนครินทร์ มีการจับสลากมอบของวัญให้แก่นักเรียน และมีการแสดงตลอดงาน ถ่ายภาพ.. 1. นายชลิต นิ่มแสง ม.4/1 2. นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.4/3 . ขมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562248687199049.1073741903.110518225705433&type=1

กีฬาสี ปี 2556

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2556 เชิญชมภาพบรรยากาศกีฬาภายใน – ภาพจาก facebook ของโรงเรียน (ขบวนพาเหรด) – ภาพจาก facebook ของโรงเรียน (ภาพการแข่งกีฬา) – เก็บตกมาแล้วจ้า ^^  - ภาพจากครูพิศมัย - ภาพจากครู Teresa ถ่ายภาพ…… ครูฎายิน ลีลา นางสาวพิชญ์ชา อินลี ศิษย์เก่ารุ่น 9 นางสาวนวรัตน์ ภูมิภักดิ์ ม.4/3 นางสาวกุลนันท์ สายบัวบาน ม.4/3 นางสาวทิติยาภรณ…

รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเปิดมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา ณ วัดศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ถ่ายภาพ……… 1. นายชลิต นิ่มแสง ม.4/1 2. นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.4/3 3. นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3 ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559607537463164.1073741898.110518225705433&type=1    

พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล

พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานตาลคู่ ถ่ายภาพ-วิดีทัศน์ : นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3 นายวงศกร เชื้อนิล ม.4/4 นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.4/3 นายชลิต นิ่มแสง ม.4/1 นางสาวนวรัตน์ ภูมิภักดิ์ ม.4/3 นางสาวกุลนันท์ สายบัวบาน ม.4/3 นางสาวทิติยาภรณ ลัทธิรมณ์ ม.4/3 นางสาวพนมรัตน์ ประกอบสุข ม.4/3 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์ ม.4/1 ครูสุคนธ์ สุขศรี ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551849968238921.1073741891.110518225705433&type=1

คณะอาจารย์จาก Philippines normal university เยี่ยมชมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2556 คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัย philippines normal university เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ก่อนลงนามความร่วมมือส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ เป็นอีกก้าวของเรา ชาว สว.ศก. ภาพโดย ครูสุคนธ์ สุขศรี ดูแลการผลิตโดย คุณครูฎายิน ลีลา ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.547247975365787.1073741887.110518225705433&type=1

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โดย งานพยาบาล ฝ่ายกิจการหอพัก ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2556 ภาพโดย ครูสุคนธ์ สุขศรี ดูแลการผลิตโดย คุณครูฎายิน ลีลา ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.547251622032089.1073741888.110518225705433&type=1

มอบเกียรติบัตรนักกีฬายูโด

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬายูโด ที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนภาค ร่วมแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ผลปรากฎว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รุ่น และรองชนะเลิศ 1 รุ่น ภาพโดย ครูสุคนธ์ สุขศรี ดูแลการผลิต คุณครูฎายิน ลีลา ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.548258098598108.1073741889.110518225705433&type=1

กิจกรรมแปรรูปอาหาร

กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช” จัดทำโดย….. 1. เด็กชายชวนันท์ อินทร์ดา ม.3/1 2. เด็กชายสรรพวิท สุจริต ม.3/2 3. เด็กหญิงวศินี นิยม ม.3/2 ครูที่ปรึกษา….. 1. นางลัดดาวัลย์ ชูแก้ว 2. นางสาวฐิติพร มีเดช ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552656158158302.1073741892.110518225705433&type=1