Monthly Archives: พฤศจิกายน 2013

พิธีมอบทุนการศึกษา โดย สก.สค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายสุริชัย คำศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สก.สค.ศรีสะเกษ เป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวนวรัตน์ ภูมิภักดิ์ ซึ่งเป็นทุนต่องเนื่องให้ตั้งแต่ ม.4-ม.6 ::: ภาพโดย ครูสุคนธ์ สุขศรี ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.537599392997312.1073741883.110518225705433&type=3

หลานย่าล่าความกตัญญู

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 56 โดยนักพูดระดับประเทศ คุณเบสก์ อรพิม เป็นการปลูกฝังความกตัญญูให้กับหลานย่าทุกคนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาพโดย ครูสุคนธ์ สุขศรี  ดูแลโดย คุณครูฎายิน ลีลา ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.537604252996826.1073741884.110518225705433&type=3

โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนได้มีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ครูผู้สอน ณ ห้องดอยตุง โดยบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์ ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.541233412633910.1073741885.110518225705433&type=1

นายปรมินทร์ แก้วดี

นายปรมินทร์ แก้วดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ