Monthly Archives: สิงหาคม 2013

ตารางการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.28) ปีการศึกษา 2556

ตารางการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.28) ปีการศึกษา 2556 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ วันที่ 12-13 กันยายน 2556

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ช่วงบ่าย (ประเมินจริง)

20 สิงหาคม 2556 (ช่วงบ่าย) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากประเภท ค เป็น ข ภาพโดย : คุณครูฎายิน ลีลา,คุณครูสุคนธ์ สุขศรี ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499593770131208.1073741876.110518225705433&type=1

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดย Roving Team (ช่วงเช้า)

20 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยในช่วงเช้าเป็นการประเมินให้คำแนะนำ โดยRoving Team ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่าน มา ณ โอาสนี้ ภาพโดย : คุณครูฎายิน ลีลา,คุณครูสุคนธ์ สุขศรี ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499533233470595.1073741875.110518225705433&type=1

การแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน-นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 56

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโด ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง ภาพโดย : คุณครูฎายิน ลีลา,คุณครูสุคนธ์ สุขศรี,นายพีรวิชญ์ สะทุมรัมย์ ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499527173471201.1073741874.110518225705433&type=1  

นางสาวฎายิน ลีลา

นางสาวฎายิน ลีลา ครูวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ดาวน์โหลดผลงาน : RESEARCHDY001

วันแม่แห่งชาติ 2556

วันแม่แห่งชาติ 2556 โรงเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติ ขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ลูกๆ นักเรียนกราบคุณแม่และมอบของที่ระลึก ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.494035534020365.1073741871.110518225705433&type=1

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา

เรื่อง       ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรียน      ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๘ ทุกโรงเรียน ด้วยศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ   ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘                 (ศรีสะเกษ – ยโสธร)  ในหัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจ  อาเซียน : การปรับตัวที่ท้าทาย” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ในวันอังคารที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  ห้องดอยตุง อาคารศรีนครินทร์  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ   ในการนี้ ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   ศรีสะเกษ  จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนได้จัดส่งครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว  โดยให้โรงเรียนรับผิดชอบค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ส่วนค่าอาหารกลางวัน…

งานวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน

::: งานวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ::: 26 ก.ค.56 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ เข้าร่วมงานโดยได้แต่งกายในชุดประจำชาติของ สปป.ลาว พร้อมด้วยวงโยธวาทิตของโรงเรียน โดยการนำของ นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภาพโดย : คุณครูสุคนธ์ สุขศรี กำกับโดย คุณครูฎายิน ลีลา <== — in Si Sa Ket. ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486692061421379.1073741866.110518225705433&type=1