Monthly Archives: มีนาคม 2013

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 รุ่น 9 ประจำปีการศึกษา 2555

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 โรงเรียนจัดงานวันปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 รุ่น 9 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง ภาพชุดมอบประกาศนียบัตร ม.3/1 ภาพชุดมอบประกาศนียบัตร ม.3/2 ภาพชุดมอบประกาศนียบัตร ม.3/3 ภาพชุดมอบประกาศนียบัตร ม.3/4 ภาพชุดมอบประกาศนียบัตร ม.6/1 ภาพชุดมอบประกาศนียบัตร ม.6/2 ภาพชุดมอบประกาศนียบัตร ม.6/3 ภาพชุดมอบประกาศนียบัตร ม.6/4 ภาพชุดบรรยากาศงานวันปัจฉิมนิเทศ

บรรยากาศวันอำลาสถาบัน ม.6 รุ่น 9 ประจำปีการศึกษา 2555

  วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  นักเรียนชั้นมมัธยมศึกษาปีที่ 6 อำลาสถาบัน กล่าวขอขมาครูอาจารย์ อำลารุ่นน้อง ณ หน้าเสาธง ชมภาพ Click!