Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2013

มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักเรียนที่พ้นวาระ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักเรียนที่พ้นวาระและกล่วาวให้โอวาท นายอลังการ คงสีไพร ม.6/1 ถ่ายภาพ ชมภาพ Click!

รางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ ระดับชาติโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 ระดับชาติ โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555 รับรางวัลจากดร. ชินภัทร ภูมิรัตน. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีมงานโครงงานคุณธรรมประกอบด้วย 1. ครูสมหมาย คุ้มศรีวัย 2. ครูสุพัตรา อินลี 3. ครูปุญพัฒน์ สุตะพันธ์ 4. เด็กชายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.3/3 5. เด็กหญิงกัญชพร โพธิวัฒน์ ม.3/1 6. เด็กหญิงชุติกานต์ สมเพาะ ม.3/2 7. เด็กหญิงธิติสุดา แก้วจันทร์…

Fanpage หลานย่า รักษ์โลก

Fanpage หลานย่า รักษ์โลก กลุ่มนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมจัดทำ Fanpage หลานย่า รักษ์โลก ขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและชักชวนให้ทุกคนร่วมกันรักษาโลกใบนี้ของเรา เข้าชมได้ที่  http://www.facebook.com/HlanYaRaksLok