Monthly Archives: มกราคม 2013

ประมวลภาพกีฬาสี 2555

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2556 โดยมีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีแสด สีเขียว และสีม่วง มีขบวนพาเหรดและทำพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ โดยมีนายสุข มีกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ถ่ายภาพ ครูฎายิน ลีลา ครูสุคนธ์ สุขศรี นางสาวฑิติยาภรณ์ เพราะทอง ม.6/1 นายศนิศิขรินทร์ ประหารภาพ ม.6/2 นางสาวพิชญ์ชา…

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ต้น

นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย  ม.3/3  รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน รอบสุดท้าย วันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องโสตดอยตุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ภาพชุดเต็ม Click!    

Open House 2555 “เปิดบ้านเฮา 2555″

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคิรนทร์ ศรีสะเกษ จัดงาน “เปิดบ้านเฮา Open House 2555″ ณ บริเวณงานตาลคู่ ในงานมีนิทรรการ ผลงานนักเรียนจากทุกกลุ่มสาระ การแสดงละคร เต้น cover dance และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ชมภาพ ชุด ละคร/Cover Dance Click! ชมภาพ ชุด เก็บตก Click!  

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ปลาย

นางสาวเพ็ญพิชชา อสิพงษ์  ม.6/1  รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน รอบสุดท้าย วันที่ 21 มกราคม 2556 ณ ห้องโสตดอยตุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ภาพชุดเต็ม Click!

เริ่มแล้ว..กีฬาสี สวศก. 2555

  เริ่มขึ้นแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในวันที่ 16 มกราคมนี้ เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลและบาสเก็ตบอล โดยการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะแข่งขันระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2556 และจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน ขวบนพาเหรด กองเชยร์ และการแข่งขันกรีฑาในวันที่ 24 มกราคม 2556 โปรดติดตามชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่ค่ะ ภาพชุดกีฬาสี สวศก. ชุดที่ 1    

ตุ้มโฮมน้องพี่ศรีนครินทร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมและร่วมงาน “ตุ้มโฮมพี่น้องศรีนครินทร์” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ชมภาพ ตุ้มโฮมพี่น้องศรีนครินทร์ ชุดที่ 1   Click! ชมภาพ ตุ้มโฮมพี่น้องศรีนครินทร์ ชุดที่ 2  Click! ชมภาพ ตุ้มโฮมพี่น้องศรีนครินทร์ ชุดที่ 3  Click! *ขอขอบคุณภาพจาก สว.ร้อยเอ็ด ค่ะ*      

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2555

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรัสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า ทอดผ้าป่าเพื่อการศกษาสมทบทุนปรับปรุงหอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2555 ชมภาพชุด ผ้าป่าเพื่อการศึกษา  Click! ชมภาพชุด เก็บตกผ้าป่า Click! ชมภาพชุด รวมมิตรศิษย์เก่า Click!        

ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคุณธรรม ม.ต้น

ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคุณธรรม ม.ต้น ได้ที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

สวัสดีปีใหม่ 2013

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช 2556 แก่ประชาชนชาวไทย พระบรมฉายาลักษณ์ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยงคุณทองแดง-คุณมะลิแม่เลี้ยงคุณทองแดง ทรงพระราชทานความว่า ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย