เรื่องน่ารู้

สวัสดีปีใหม่ 2013

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช 2556 แก่ประชาชนชาวไทย พระบรมฉายาลักษณ์ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยงคุณทองแดง-คุณมะลิแม่เลี้ยงคุณทองแดง ทรงพระราชทานความว่า ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย