เผยแพร่ผลงาน

รางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ ระดับชาติโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 ระดับชาติ โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555 รับรางวัลจากดร. ชินภัทร ภูมิรัตน. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีมงานโครงงานคุณธรรมประกอบด้วย 1. ครูสมหมาย คุ้มศรีวัย 2. ครูสุพัตรา อินลี 3. ครูปุญพัฒน์ สุตะพันธ์ 4. เด็กชายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.3/3 5. เด็กหญิงกัญชพร โพธิวัฒน์ ม.3/1 6. เด็กหญิงชุติกานต์ สมเพาะ ม.3/2 7. เด็กหญิงธิติสุดา แก้วจันทร์…

Fanpage หลานย่า รักษ์โลก

Fanpage หลานย่า รักษ์โลก กลุ่มนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมจัดทำ Fanpage หลานย่า รักษ์โลก ขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและชักชวนให้ทุกคนร่วมกันรักษาโลกใบนี้ของเรา เข้าชมได้ที่  http://www.facebook.com/HlanYaRaksLok

ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคุณธรรม ม.ต้น

ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคุณธรรม ม.ต้น ได้ที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

หนังสั้น “คำพ่อสอน”

หนังสั้น “คำพ่อสอน” การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ ได้เกียรติบัตรเหรียญทองอันดับที่ 10  (88.4 คะแนน) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1. นางสาวสิริกานต์ วงศ์ชัยภูมิ 2. นางสาวทิติยาภรณ์ เพราะทอง 3. นางสาวสิริพร แต้มทอง 4. นางสาวปรียานุช บุตรดา 5. นายกฤษนนท์ วงษ์ขันธ์

สืบสานงานศิลป์เพลงพิณพื้นบ้าน

“สืบสานงานศิลป์เพลงพิณพื้นบ้าน” ทีมหลานย่าจูเนียร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้ายจาก 166 ทีม และเป็น 1 ใน 12 ทีมที่ได้แสดงผลงานสดๆ บนเทวีประกาศผลรางวัลค่ะ