กิจกรรม สว.ศก.

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับทีมละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  ระดับชาติ  ณ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง สมาชิกทีม SWSK SKIT 1. นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครูผู้ฝึกซ้อม 2. Miss Chelsea Lund ครูผู้ฝึกซ้อม 3. นางสาวนิตยา สุวะไกร ม.4/4 4. นางสาวณิชารีย์ สุพล ม.4/4 5. นางสาวพลอยชมพู ศรีภา ม.4/4 6. นายชิฏติพงศ์ ลาสุนนท์…

นางสาวกมลวรรณ สิงหชาติ

นางสาวกมลวรรณ สิงหชาติ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.576312135792704.1073741908.110518225705433&type=1

เด็กหญิงอมิตตา อินทะวงษ์

เด็กหญิงอมิตตา อินทะวงษ์ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556 ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.576281162462468.1073741906.110518225705433&type=1

นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3

นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย ม.4/3 เข้ารับรางวัลผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร 8 มกราคม 2557 ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.568767569880494.1073741904.110518225705433&type=1

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

************************************************** ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ ************************************************** คณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

CHRISTMAS DAY 2013

CHRISTMAS DAY 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 2556 ขึ้น ณ อาคารศรีนครินทร์ มีการจับสลากมอบของวัญให้แก่นักเรียน และมีการแสดงตลอดงาน ถ่ายภาพ.. 1. นายชลิต นิ่มแสง ม.4/1 2. นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.4/3 . ขมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562248687199049.1073741903.110518225705433&type=1

กีฬาสี ปี 2556

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2556 เชิญชมภาพบรรยากาศกีฬาภายใน – ภาพจาก facebook ของโรงเรียน (ขบวนพาเหรด) – ภาพจาก facebook ของโรงเรียน (ภาพการแข่งกีฬา) – เก็บตกมาแล้วจ้า ^^  - ภาพจากครูพิศมัย - ภาพจากครู Teresa ถ่ายภาพ…… ครูฎายิน ลีลา นางสาวพิชญ์ชา อินลี ศิษย์เก่ารุ่น 9 นางสาวนวรัตน์ ภูมิภักดิ์ ม.4/3 นางสาวกุลนันท์ สายบัวบาน ม.4/3 นางสาวทิติยาภรณ…

รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเปิดมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา ณ วัดศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ถ่ายภาพ……… 1. นายชลิต นิ่มแสง ม.4/1 2. นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.4/3 3. นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3 ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559607537463164.1073741898.110518225705433&type=1    

พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล

พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานตาลคู่ ถ่ายภาพ-วิดีทัศน์ : นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3 นายวงศกร เชื้อนิล ม.4/4 นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.4/3 นายชลิต นิ่มแสง ม.4/1 นางสาวนวรัตน์ ภูมิภักดิ์ ม.4/3 นางสาวกุลนันท์ สายบัวบาน ม.4/3 นางสาวทิติยาภรณ ลัทธิรมณ์ ม.4/3 นางสาวพนมรัตน์ ประกอบสุข ม.4/3 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์ ม.4/1 ครูสุคนธ์ สุขศรี ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551849968238921.1073741891.110518225705433&type=1