เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับทีมละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  ระดับชาติ  ณ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

สมาชิกทีม SWSK SKIT
1. นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครูผู้ฝึกซ้อม
2. Miss Chelsea Lund ครูผู้ฝึกซ้อม
3. นางสาวนิตยา สุวะไกร ม.4/4
4. นางสาวณิชารีย์ สุพล ม.4/4
5. นางสาวพลอยชมพู ศรีภา ม.4/4
6. นายชิฏติพงศ์ ลาสุนนท์ ม.5/4
7. นายตันติกร จงสำราญ ม.5/4
ชมภาพ : ชุดที่ 1 โคยครูดวงสมร กาบมาลี ครูสุรศักดิ์ บุญมางาม
ชมภาพ : ชุดที่ 2 โดย นางสาวนฤมล สุภาพ ม.6/4

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

** กรอกรายละเอียด ได้ตามลิงก์ด้านล่าง **
ม.1 : https://docs.google.com/forms/d/1qxo68uExnSByNTmb18D-7fzazQLiKp6EnZ-FfUH6bfU/viewform
ม.4 : https://docs.google.com/forms/d/1gAf2rHzmDpd_fWHIQRciQcLkHujStPDg7rLyAS5bspA/viewform

ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัคร
สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ 045-615915 ต่อ 15
ประมาณการค่าใช้จ่าย : ดาวน์โหลด

1891309_10203239640371622_1844387462_o

นางสาวกมลวรรณ สิงหชาติ

รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงอมิตตา อินทะวงษ์

รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556

นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3

นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย ม.4/3 เข้ารับรางวัลผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร 8 มกราคม 2557

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.568767569880494.1073741904.110518225705433&type=1

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

สคส2557สวศก-4
**************************************************
ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ
**************************************************
คณะครู นักเรียน บุคลากร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี